หากท่านต้องการยืนยันตัวจนด้วย email สำหรับการโอนเหรียญ ท่านสามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ winwincoin.coโดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. เข้าสู่ระบบ winwincoin.co
2. ไปที่ไอคอนรูปคนด้านมุมบนขวา และเลือก ตั้งค่า

capture1.png

 

3. เลือกเมนู และกด เปิดการใช้งาน

capture13.png

4. ระบุอี email ที่ต้องการใช้ในการยืนยันตัวตน และกดปุ่ม ใช้งาน email นี้

capture1.png

5. ระบบจะส่ง email ไปหาเพื่อให้ยืนยัน ต้องเข้าไปเช็ค email ที่ท่านสมัครไว้ (หากไม่ได้รับให้ตรวจสอบที่ เมลล์ขยะ) หลังจากเปิด email ที่ได้แล้วให้คลิก "Verify your email"

capture15.png

6. ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะปรากฎหน้าจอการยืนยัน email สำเร็จ

capture16.png