1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีของท่านบน winwincoin.co

2.

capture4

3.

capture19

4.

 4.1 ที่หน้า ‘Coin Bank’ เลือกคำสั่งซื้อ ‘BUY’

  • ใส่จำนวนเงินต่อ 1 WIN ที่ซื้อ (ขั้นต่ำ 0.1)
  • ใส่จำนวน WIN ที่ต้องการซื้อทั้งหมด (ขั้นต่ำ 10 WIN)
  • จะปรากฎข้อมูล idx ของเพื่อนดังภาพ

capture3

  • ใส่จำนวนเงินต่อ 1 WIN ที่ซื้อ (ขั้นต่ำ 0.1)

capture4

 4.3

‘รายการที่เปิดไว้ของฉัน’ จะแสดงต่อเมื่อทำการตั้งรับซื้อ หรือขายเมื่อมีการจับคู่สำเร็จรายการตั้งรับซื้อ หรือขายจะหายไปจาก ‘รายการที่เปิดไว้ของฉัน’และไปแสดงที่ ‘ประวัติการทำรายการของฉัน’ แทน

5.

 5.1 ที่หน้า ‘Coin Bank’ เลือกคำสั่งขาย ‘SELL’

  • ใส่จำนวนเงินต่อ 1 WIN ที่ซื้อ (ขั้นต่ำ 0.1)
  • ใส่จำนวน WIN ที่ต้องการซื้อทั้งหมด (ขั้นต่ำ 10 WIN)

capture7

  • d. กดปุ่ม ‘ok’ ยืนยันการขาย

capture8

 5.2 เลือกขายจาก Live Trading - ‘BUY’

capture9

  • d. กดปุ่ม ‘ok’ ยืนยันการขาย

capture10

6.

capture10

capture11


คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งปัญหาค่ะ