ท่านสามารถทำการโอนเหรียญให้เพื่อน ได้โดยดำเนินการตามวิธีการดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีของท่านบน winwincoin.co

2.

capture4

3.

capture19

4.

 4.1 วิธีการหา idx ของเพื่อน

  • ในหน้าเว็บของเพื่อน ไปที่เมนู wallet
  • จะปรากฎข้อมูล idx ของเพื่อนดังภาพ

หมายเหตุ : สามารถกดปุ่ม icon

capture21

 4.2 วิธีการหา ที่อยู่ของกระเป๋าเหรียญของเพื่อน

  • ไปที่เมนู Wallet สังเกตุที่ Address Token จะปรากฎที่อยู่กระเป๋าผู้รับ

หมายเหตุ :

capture22

 4.3

หมายเหตุ : ระบบมีการหักค่าธรรมเนียม 10% ในการโอนเหรียญต่อคร้ัง ของจำนวนเหรียญที่ทำการโอน และต้องโอนขั้นต่ำ 10 เหรียญ โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันรายการ

capture7

5. ยืนยันการโอนโดยระบุตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ และกด โอนเหรียญ

capture8

6. เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน มีให้เลือก 2 แบบ คือ 2FA หรือ email

หมายเหตุ :

capture9

  6.1 ยืนยันตัวตนโดยใส่รหัส 2FA และกด ยืนยัน

capture10

  6.2

capture17

capture11

7. หากโอนสำเร็จ ระบบจะแสดงป๊อปอัพ "โอนสำเร็จ"

capture12